Material

Sharing is caring!

Här kan du ladda ner material. Det är fritt att använda och sprida så länge du refererar till mig. Mycket nöje!


Metoder och strategier

Vill du ha tips på metoder och strategier som kan hjälpa dig att strukturera din tid, få strategier för att prioritera eller metoder för produktivitet? Här finns metoder som passar alla. Dessutom finns det speciella övningar för dig som är chef och vill jobba med ditt ledarskap. Materialet är klassiska metoder blandat med nya modeller. Använd och sprid gärna!


Effektfulla möten

Här hittar du kompendiet Effektfulla möten så blir du proffs på meningsfulla, effektiva och engagerande möten där du får tips och idéer om hur du kan skapa engagemang och delaktighet, tar fram tydlig agenda och hanterar svårigheter i kommunikation. Den innehåller också metoder och tips för fysiska och digitala möten samt hybridmöte.