Sagt om …

”Tycker det har varit bra att du jobbat som rektor. Du kunde ge bra tips. Din erfarenhet gjorde att du hade ‘rätt’ glasögon på dig. Tycker det har varit bra att få feedback och känna att jag är på rätt väg. Bra diskussioner gällande prioriteringar och strukturering. Det material som jag fick har jag valt att använda.”

Rektor, kommunal skola vid individuell handledning

”Vi tar med oss de olika metoderna vid både konflikthantering och svåra samtal. Bra balans på föreläsningar och diskussioner.”

”Verksamhetsnära! Bra med ‘hand´s on’ när det gäller case i svåra samtal.”

Grupp chefer, utbildning/workshop i konflikthantering och svåra samtal

”Bra innehåll. Lärorikt att samtala om olika case. Vi har fått nya tankar kring hur vi kan utveckla vår verksamhet på kort och lång sikt.”

”Relevant och mycket bra innehåll. Bra upplägg med att varva föreläsningar med diskussioner och grupparbeten.”

”Bra mix att varva föreläsningar och diskussioner. Mycket bra mix.”

Grupp chefer, utbildningsinsats/workshop

”Det har varit bra att bli uppmärksammad på tips, få tänka till och strukturera upp sitt eget schema för att få det hållbart. Känner att stressen blivit bättre och även om jag jobbar mycket så känns det annorlunda än det gjorde ifjol.”

”Du har stöttat och utvecklat mina idéer och kunde sätta ord på det jag har tänkt.”

Enhetschef, offentlig verksamhet vid individuell handledning