Metoder och strategier

Här hittar du material och metoder som på olika sätt kan vara stöd i arbetet och i att skapa struktur och reflektion i vardagen. Det är klassiska metoder blandat med nya och sidan fylls på då och då med nya tips och tricks. Du är varmt välkommen att använda, kopiera och sprida. Mitt önskemål är bara att du anger källa. 🙂