Motiverade medarbetare och
en hållbar chef.
Enkelt.

Oavsett om det handlar om vinstdrivande företag eller offentlig organisation som ska nyttja sina resurser klokt för att få ut så mycket som möjligt så är det individerna som skapar resultatet. Motiverade medarbetare som samarbetar och trivs i jobbet. En engagerad och hållbar chef som leder och fördelar arbetet. Detta är förutsättningarna för att skapa bästa resultatet. Win-win för individerna och organisationen.

Järlesjö & Niska – organisationsutveckling AB är en liten konsultbyrå med den stora ambitionen att få medarbetare att skratta på jobbet och chefer att balansera jobb och fritid. Allt för en bättre jobbvardag. Vårt säte är i Skellefteå. Våra kunder finns lite överallt.


1. Organisationsutveckling

En hållbar chef
 • Personligt och reflekterande ledarskap
 • Struktur, hållbarhet och timemanagement
 • Funktionellt ledarskap utifrån din kontext
 • Kommunikation
 • Gränssättning
 • Ledarskap, chefsskap och medarbetarskap
 • Konflikthantering, svåra samtal och att hantera utmanande personer
Världens bästa team
 • Skapa en kultur med psykologisk trygghet, tillit och samarbete i arbetsgruppen
 • Arbeta med kommunikation och spelregler i teamet
 • Konflikthantering och svåra samtal i grupp
 • Forskning om grupper och grupputveckling
Effektfulla möten

Trött på tråkiga och ändlösa möten som inte leder framåt och där du inte vet vad som beslutats? Lär dig att bli proffs på att styra upp effektfulla möten med tydligt syfte, agenda och struktur. Och bli dubbelt så effektiv.

Förändringsledning och lärande (i) organisationer

Hjälp med förändringsledning och hur du utifrån forskning tar tag i de steg som behövs för att göra förändringsarbete så att människor vill följa med. Lär er också att bygga en lärande organisation som klarar morgondagens utmaningar.


2. Pedagogiskt ledarskap och organisationsutveckling för förskola och skola

Lärande ledarskap och hållbarhet för rektorer
Världens bästa arbetslag
Effektfulla möten i förskola och skola
Tillitsbaserad styrning och ledning i förskola och skola

3. Efter behov


Kontakt

Helene Lindberg Järlesjö, fil. mag. i ledarskap och organisationskonsult
Envägen 10, 931 60 Skellefteå
helene@jarlesjoniska.se
072-222 50 11