Den lilla, norrländska konsultbyrån med den stora ambitionen att stötta chefer och medarbetare att trivas på jobbet!

Järlesjö & Niska är en konsultbyrå som hjälper små och medelstora företag samt offentliga organisationer att få en god intern kommunikation, ökat samarbete och en ansvarstagande kultur genom att öka tilliten och den psykologiska tryggheten i arbetsgrupper. Vi stöttar också chefer att utveckla ett personligt, reflekterande och medskapande ledarskap. Allt för att vi alla ska trivas och vara hållbara i arbetslivet. När vi trivs i arbetet och är motiverade minskar sjukskrivningar och personalomsättning samt ökar produktiviteten och motivationen. Win-win för alla. Vi finns i Skellefteå. Våra kunder finns lite överallt. Fast vi brinner lite extra för Norrland och att skapa förutsättningar i norra Sverige.

”Det har varit bra att bli uppmärksammad på tips, få tänka till och strukturera upp sitt eget schema för att få det hållbart. Känner att stressen blivit lite bättre och även om jag jobbar mycket så känns det annorlunda än det gjorde ifjol.”

Första linjens chef

Material och metoder

Sharing is caring! Här hittar du material, metoder och strukturhjälp.
Vi fyller på med jämna mellanrum.

”Tycker det har varit bra att du jobbat som rektor. Du kunde ge bra tips. Din erfarenhet gjorde att du hade ‘rätt’ glasögon på dig. Tycker det har varit bra att få feedback och känna att jag är på rätt väg. Bra diskussion gällande prioritering och strukturering och det material som jag fick har jag valt att använda.”

Rektor, kommunal skola

Ledarskapsutbildningar

Vardagen som chef kan vara kantad av tidsbrist, möten, avbrott och störningar. Det kan göra att du har ett behov av att kliva ur din yrkesvardag, se det ur ett helikopterperspektiv och reflektera över vad just du behöver utifrån hur du är som person och vilka behov du har men också vilka behov det finns hos dina medarbetare och i den verksamhet du leder. Ledarskapsutbildningarna ges i två modeller; ny som chef och reflexivt ledarskap för dig med längre erfarenhet.


Grupp/teamutveckling

Grupper fungerar som bäst när det finns trygghet och tillit i gruppen. Då samarbetar individerna och kulturen som skapas bidrar till ökad produktivitet och innovation. Vill man ha välfungerande team som samarbetar och bidrar till företaget/organisationen på högsta nivå behöver man jobba med det för att skapa en kultur där individerna är trygga, vågar erkänna misstag och lära sig av dem samt vill jobba för att alla ska få så bra förutsättningar som möjligt att göra sitt arbete, trivas och ha roligt på jobbet. Det vinner alla på!


Konflikthantering och svåra samtal

På alla arbetsplatser där människor arbetar uppstår konflikter. Ibland löser man dem själv medan andra gånger kan man behöva hjälp. Helst vill vi jobba förebyggande och skapa en robust samarbetskultur och få trygghet i svåra samtal innan de händer. Vi erbjuder stöd att skapa en robust samarbetskultur i ert företag, ger utbildning för att du ska bli tryggare i konflikthantering och svåra samtal samt kan komma in som neutral, tredje part vid pågående konflikt.


Förbättrade möten

Var tredje mötesdeltagare kommer till mötet i onödan, varannan lämnar mötet utan att veta vad som är bestämt. Ungefär 25 % av alla möten skulle kunna undvikas. Allt fler upplever att de sitter allt mer i möten. Rätt använt kan möten vara en fantastisk och effektfull metod för att leda arbetet framåt mot mål och innovation. Fel använt dödar de motivationen och slösar på eran tid och resurser. Förbättra er möteskultur och skapa effektiva möten.


Hållbarhet & värde

Vi jobbar med att sätta era strategiska prioriteringar för verksamheten, identifiera vad som har lägre prioritet och bygga upp strategier, vanor och arbetsmetoder som stödjer era prioriteringar. Skapa en utvecklingsplan där ni är en sådan attraktiv arbetsgivare att folk står i kö för att jobba hos er.


Efter behov

Ni känner er verksamhet bäst. Ibland kan det ändå vara klokt med en neutral part som utreder era behov och ser på er verksamhet i ett utifrånperspektiv med fräscha ögon. Eller så har det uppstått ett problem, en kris eller en konflikt som ni känner att ni behöver hjälp med i stunden. Oavsett kan vi vara partnern som stöttar er framåt.

”Du har stöttat och utvecklat mina idéer och kunde sätta ord på mina tankar.”

Enhetschef, offentlig verksamhet.