Ledarskapsutbildningar

Kliv ur yrkesvardagen för att få ett helikopterperspektiv med ny kunskap, reflektion och motivation. En tryggare och mer hållbar chef helt enkelt.

Vardagen som chef kan ofta vara kantad av tidsbrist, möten, avbrott och störningar. Det kan göra att du har ett behov av att kliva ur din yrkesvardag, se det ur ett helikopterperspektiv och reflektera över vad just du behöver utifrån hur du är som person och vilka behov du har men också vilka behov det finns hos dina medarbetare och i den verksamhet du leder. Syftet är att du ska få ökad kunskap om ledarskap, kommunikation, grupprocesser, en hållbar arbetssituation och mycket mer. Vi utgår från forskning och beprövad erfarenhet för att kunna öka din repertoar av metoder och i förlängningen bli tryggare som ledare och mer hållbar som chef.

Utbildningen utgår från en pedagogisk modell där du fördjupar och utvecklar din professionella kompetens genom en längre utvecklingsprocess. Varje träff ger ny teoretisk kunskap och praktik övning som du sedan tar ut i din yrkesvardag. Vid nästföljande träff reflekterar vi över dina och de andra deltagarnas insikter för att sedan lära nytt igen. Forskning visar att vi behöver lära över tid för att skapa nya vanor. Det gäller också ledarskap. Att dela erfarenheter och testa sina egna idéer med andra bidrar också till lärande och utveckling.

UTBILDNING, STEG 1

Reflexivt ledarskap för dig som är ny som chef – ökad trygghet och kunskap som chef med personligt och reflekterande ledarskap

Arbeta igenom förväntningar i ditt personliga ledarskap som ett bra underlag att ta vidare med dina medarbetare. Bli bättre på att prioritera det viktigaste, att reflektera och få återhämtning i din vardag. Upplev känslan av att vara hållbar som chef, mer handlingskraftig som ledare och modigare som person. Utbildning med fokus på första tiden som chef och hur du kan utveckla ditt personliga ledarskap och skapa en verktygslåda som chef så att du blir hållbar i längden i din roll.


UTBILDNING, STEG 2

Reflexivt ledarskap för dig som är erfaren chef – personligt och reflekterande ledarskap som gör att du blir mer hållbar som chef

Utbildning för dig som varit chef ett tag. Fokus ligger på att utveckla ditt personliga ledarskap, få utrymme att reflektera och utöka din verktygslåda som chef. Vi tar upp ämnen som ledarskap, chefskap, relationer och kommunikation, feedback som leder framåt, konflikthantering och svåra samtal, effektiva och effektfulla möten samt personlig utveckling som chef, ditt personliga ledarskap och hur du får ut mer av din tid och blir mer hållbar som chef.

Utbildningarna är oberoende av varandra. Du behöver inte ha gått steg 1 för att gå steg 2.