Konflikthantering och svåra samtal

WORKSHOP

Elefanten i kontoret
– Så hanterar du konflikter och svåra samtal i jobbet

Workshop där du ökar din kunskap och trygghet att förebygga och hantera konflikter. Hur kan vi förstå konflikter? Vad är svåra samtal och hur kan vi hantera dem på bästa sätt? Vi pratar om behov och känslor, konflikträdsla och varför vissa ibland skjuter upp svåra samtal. Hur hanterar du dina egna känslor i konflikter och svåra samtal och vilka behov har du? Teori blandas med praktiska övningar och case.


VID BEHOV

Hjälp vid pågående konflikt

På alla arbetsplatser där människor arbetar uppstår konflikter. Ibland löser man dem själv medan andra gånger kan man behöva hjälp från en tredje, neutral part. Vid behov kan vi vara den parten. Analys av situationen, trepartssamtal och medling kan vi bistå med. Respekt för integritet och tystnadsplikt ingår självklart.