Grupp/teamutveckling

UTBILDNING

Världens bästa team
– skapa psykologisk trygghet och tillit för att öka motivation och innovation

Forma en positivt utmanande samarbetskultur som håller fokus på rätt saker och gör er till ett starkare team. Utveckla tydligare kommunikation och skapa psykologisk trygghet och tillit i ditt team för att öka samarbete, produktivitet och innovation. Ge och ta mot feedback för att utvecklas tillsammans.

Område: kultur, kommunikation, feedback, samarbete, psykologiskt trygghet, tillit.


HANDLEDNING

Professionsutvecklande handledning – fördjupad reflektion och ökad förståelse för sin profession och person.

Inom många yrken har vi brist på tid. Men det är också när vi stannar upp ett tag som vi har möjlighet att reflektera och verkligen förstå vår egen situation, profession och till och med vår egen person. Professionsutvecklande grupphandledning kan vara den utbildning, tid för reflektion och ”vattenhål” för er. Vi träffas i grupp med jämna mellanrum under en kortare eller längre tid där syftet är att öka och fördjupa sin kunskap i ett ämne samtidigt som ni får tid till reflektion och fördjupad förståelse tillsammans med kollegor. I professionshandledningen är valet av ämne utifrån deltagarnas önskemål och behov.

Om professionsutvecklande grupphandledning
Professionsutvecklande grupphandledning är en pedagogisk modell där du fördjupar och utvecklar din professionella kompetens. Det är ett redskap för att motverka stagnation i yrket och ge möjlighet till kontinuerlig reflektion tillsammans med andra yrkeskunniga. Som deltagare får du möjlighet att se tydligare och öka perspektiven kring det som du är inblandad i, i din yrkesvardag. Det är också en möjlighet att få mental avlastning genom att du får kunskap om vad som ligger på ditt professionella plan och vad som är kopplat till dig som person. Grupphandledning har också visat sig vara en bra buffert för att motverka stress och utmattning (Boalt Boëthius & Ögren, 2012, Näslund & Ögren, 2010).