Förbättrade möten

WORKSHOP

Effektfulla möten
– så får ni meningsfulla, effektiva och engagerande möten som leder mot era mål

Vi deltar i allt fler möten. De har dessutom ökat i och med pandemin, särskilt om du är chef. Undersökningar visar att ungefär hälften av deltagare i möten upplever dem som ineffektiva och mer än hälften brukar lämna möten utan att veta vad som har bestämts. En tysk studie över företag i hela Europa pekar på att så mycket som 40 % av mötena skulle kunna kapas bort och motsvarande siffra i Sverige är mer än 30 %. Var tredje person som är på mötet har kallats i onödan och slösar därmed på sin arbetstid och hälften av mötena saknar syfte och mål.

Rätt använt är mötet ett viktigt verktyg för hela organisationen att röra sig i rätt riktning mot målen och ett bra möten skapar såväl motivation, synergi och tar er snabbare mot uppsatta mål och i riktning mot er vision. Fel använt tappar medarbetarna motivationen och ni slösar på resurser. Stora resurser.

Ofta har företag och organisationer inte någon aning om vad de har för kostnader för sina möten och inte heller hur deras return of investment för mötena ser ut. Det är nämligen ingen som ”äger” kostnaden eftersom den är indirekt. Men tänk vilka pengar och energi ni kan spara på att skapa möten som leder mot målen och en möteskultur som skapar motivation och innovation.