Vid behov

När ni behöver ett utifrånperspektiv

Ni känner er verksamhet bäst. Ibland kan det ändå vara klokt med en neutral part som utreder era behov och ser på er verksamhet i ett utifrånperspektiv med fräscha ögon. Eller så har det uppstått ett problem, en kris eller en konflikt som ni känner att ni behöver hjälp med i stunden. Jag kan bistå med utredning, företagsanalys, förändringsledning, organisationsutveckling, krishantering eller konflikthantering och svåra samtal. Självklart tar vi hänsyn till er integritet och använder oss av tystnadsplikt.


Hör av er så tar vi och bygger något tillsammans!